Do'a Qunut

Do`a Qunut dan artinya -


[imagetag]

Do`a Qunut adalah doa yang di baca saat kita melakukan solat subuh pada rokaat ke dua setelah rukuk. berikut adalah bacaan do`a Qunut dan artinya untuk anda yang masih bingung dan belum hafal dengan bacaan doa qunut ini.ALLHUMMAHDINI FIIMAN HADAIT
Ya Alloh tunjukkanlah aku bersama orang yang Engkau beri petunjuk


WA`AAFINII FIIMAN `AAFAIT
selamatkanlah aku bersama mereka yang telah Enkau beri keselamatanWA TAWALLANII FIIMAN TAWALLAIT
pelihara-lah aku bersama mereka yang telah Engkau peliharaWA BAARIKLLII FIIMAA A`THOIT
berikanlah keberkahan pada sesuatu yang Engkau berikan padakuWAQINII SYARROMAA QODLOIT
Dan jagalah aku dari kejahatan apa saja yang telah Engkau tetapkan

FAINNAKA TAQDHI WALA YUQDLO `ALAIK
karena sesungguhnya Engkaulah yang menghukumi dan tidak dihukumiWAINNAHU LAA YADZILLU MAN WAALAIT
dan sesunguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau tolongTABAAROKTA ROBBANAA WATA`ALAIT
maka Maha Agunglah Engkau dan Maha luhurlah Engkau

WA SHOLLALLOHU `ALAN NABI WA`ALA ALIHI WASOHBIHI WASSALAM

dan semoga Alloh tetap mencurahkan keselamatan dan kesejahteraan pada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam.
(HR An-Nasa`i dan Abu Dawud)
Semoga bacaan Doa qunut ini bisa membantu anda dalam menjalankan ibadah Solat subuh. Solat adalah perkara utama yang akan di lihat Oleh Allah siapaun baik dalam menjalan solat insyaAllah semuanya akan menjadi baik seperti yang tertera jelas dalam Al-Qur`an dalam surat AlAnkabut ayat 45:
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur`an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Semoga kita menjadi Mahluk Allah yang menempati surganya menjadi manusia yang berakhlak mulia di dunia serta bisa menjadi pribadi yang baik. silahkan di baca dan di pahami ya Doa Qunut-nya.
Bacaan Doa Qunut | Nyuns Weblog